Hiroyuki Sanada
12/10/1960
Hiroyuki Sanada, pseudonimo di Hiroyuki Shimosawa (Tokyo, 12 ottobre 1960) è un attore giapponese.

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Antonio Sanna (5)
Francesco Prando (4)
Haruhiko Yamanouchi (2)
SATOSHI TAKEDA
2017
SHIMAZU KOJI
2023
DOGEN
2004
TAKASHI NAGASE
2013