Kōji Yakusho
01/01/1956

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
SHINZAEMON SHIMADA
2010
HIRAYAMA
2023
HARA JUBEI
2007
L'UOMO IN BIANCO
1985