Tribes and Empires - Le profezie di Novoland

serie tv

Titolo originale:

Paese di produzione: CHN

Anno di produzione: 2020

Durata: min

Responsabile edizione italiana: Lumax Production

Doppiaggio italiano: Lumax Production

Sonorizzazione: Lumax Production

Direttore del doppiaggio: Luca Pelliccia

Adattamento dialoghi italiani: Lumax Production

Assistente al doppiaggio: Augusto Menicali

CAST:

ATTORE
PERSONAGGIO
DOPPIATORE   
QIN MUYUN
SONGTUO GU
LU RANQING
XINJI YU
MEIYIN
RUYI WU
HESHU HONGLNG
HANSHAN MURU
SONGZHI GU
SHUO MURU
YANSHUANG MUYUN
ZIYAN SUQIN
TIEYUAN HELAN
HEGE MUYUN
SUHE SHUOFENG
YUNCONG JI
DANZHU LONGKE
LUAN MUYUN
ZHEN SU
YUELI NANKU
YU'ER LAN
MINGYU NANKU
FANLA KAISE
YUAN MU
QIANHONG
HANCHUAN MURU
BINGYI JIN
YINRONG
PING MURU
QING LINGGE
AGEBU
DE MUYUN
TIEDUO HELAN
SHENG MUYUN
LONGKE KUN
DAO HELAN
LU MUYUN
LONG JINHUAN
HEYE SHUOFENG
YAN MUYUN
MR. MO
HANJIANG MURU
YUNING SU

EPISODI:

TITOLO
EPISODIO
STAGIONE