Jun Kunimura
16/11/1955

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Ambrogio Colombo (2)
YASUHISA YOSHIGAWA
1999
MASAO ZAIZEN
2016
KAZUSHI KAMIYAMA
2013
RE PARROCCHETTO
2023
YOSHIHIRO SAKAI
2017