Jun Kunimura
16/11/1955

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
YASUHISA YOSHIGAWA
1999
KIJIMA
2021
MASAO ZAIZEN
2016
KAZUSHI KAMIYAMA
2013
YOSHIHIRO SAKAI
2017