Ryūsuke Ōbayashi

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
YOKOMORI
1995
SOUN TENDO (ep.1-30)
1989
SOUN TENDO (ep.31-125)
1989