Davide Fumagalli
28/12/1977

ATTORI DOPPIATI

DOPPIAGGI:

ATTORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
(Brusio) (4)
Yūichi Nakamura (2)
SOSUKE AIZEN
2004
WILLIAM "BILLY" ZABKA
2005
CYRUS
2017
ASSISTENTE
2020
KYLER
2018
NAOTO TACHIBANA
2021
RAMIRO CALDERALE
2021
CONTADINO (ep.2.10)
2020
DAIKICHI KARUBE
2020
BRAD
2017
LUKAS PEREIRA
2016
WATARU KUON
2022

ALTRI RUOLI: