Haruhiko Yamanouchi

ATTORI DOPPIATI

DOPPIAGGI:

ATTORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Ken Watanabe (6)
Togo Igawa (2)
GEN. SHANG
2016
SIG. MUSHA
2008
PHILIP JIANG
2018
TORU IWATANI
2015
MR. LEE
2010
YASHIDA giovane
2013
COM. MOCHITSURA HASHIMOTO
2016
HARA JUBEI
2007
DOTT. HIROSHI
2013