Haruhiko Yamanouchi
20/04/1946

ATTORI DOPPIATI

DOPPIAGGI:

ATTORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Ken Watanabe (7)
Togo Igawa (3)
Michael Yama (2)
Hiroyuki Sanada (2)
Hal Yamanouchi (2)
GEN. SHANG
2016
ICHIZO
2016
PHILIP JIANG
2018
TORU IWATANI
2015
KENZO MIZOGUCHI
2023
GIAPPONESE
2009
HARA JUBEI
2007
CHANG
2013
BERNIE LUMEN
2023
DOTT. HIROSHI
2013
YASHIDA giovane
2013
COM. MOCHITSURA HASHIMOTO
2016