Takeshi Aono
19/06/1936 - 09/04/2012

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Ambrogio Colombo (2)
Mario Zucca (2)
Marcello Mandò (2)
RIHAKU (ep.99-100)
1984
RIHAKU (ep.87-89, 93-95)
1984
RIHAKU (ep.83-85)
1984
ROY CAMPBELL
1998
NONNO MASAYUKI "MASA" ASAHINA
2002
RIHAKU (ep.91)
1984
RIHAKU (ep.86, 92, 101-102)
1984
HIRAGA
2006
SCERIFFO STAN
1998