Yoshitsugu Matsuoka
17/09/1986

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Alessio De Filippis (8)
Luca Ghignone (2)
JINGO RAICHI
2022
TAKU KATSUCHI (ep.3-4)
2010
PHILLY THE KID
2019
TERUKI HANAZAWA
2016
INOSUKE HASHIBIRA
2019