Fabrizio Valezano

ATTORI DOPPIATI

DOPPIAGGI:

ATTORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Takahiro Sakurai (2)
Kenji Nojima (2)
Jun Fukuyama (2)
ALFONSO
2015
ENMU - PRIMA LUNA CALANTE
2019
JUZO SUZUYA
2014
ROBBIE ROBERTS
2015
RAGAZZO 3
2021
RANTARO KIYAMA
2018
OTO
2014

ALTRI RUOLI:

RUOLO
OPERA
ANNO
dir. doppiaggio
2023