Daisuke Ono
04/05/1978
小野 大輔

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Davide Albano (3)
HUGO STRATAS
2019
SHŪKURŪ TSUKISHIMA
2004
YASUHIRO MUTO
2021
KAORU GOJŌ, nonno
2022
DICK GRAYSON / NIGHTWING
2018
MABASHI
2004
THEODORE CONSTANTINE PINOCHLE
2023