Alessandro Fattori

ATTORI DOPPIATI

DOPPIAGGI:

ATTORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Subaru Kimura (2)
Ryōtarō Okiayu (2)
TANJURO KAMADO
2019
PRINCIPE ASKOLD
2013
AKI HAYAKAWA
2022
TSUBAKI
2004
ALTRE VOCI
2021
OKUHITO IEMON
2022
SEAN
2022
DAISUKE JIGEN
2023
SANEMI SHINAZUGAWA
2019
JACOB YI
2020
TAKESHI IGUCHI (ep.1)
2020
DOUGLAS (ep.1.10)
2022
SEAN WALLACE
2020
BOBBY BALL
2023