Giulia Maniglio
19/01/1992
Doppiatrice

ATTORI DOPPIATI

DOPPIAGGI:

ATTORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Lana Condor (3)
Ai Kayano (2)
CHELSEA HAMMOND
2023
SHINJU INUI
2022
NICOLE HERRERA
2023
EMIL KARPPI
2018
BETHANY
2012
MANJIRO ‘MIKEY’ SANO bambino
2021
MAKOMO
2019
KOBENI HIGASHIYAMA
2022
KYONE KOTETSU
2004
SUNNY MADISON
2020
CRIMSETTE
2023
AMANE UBUYASHIKI (ep.44)
2019
KENSEI (ep.2.8, 2.11)
2020