Chafūrin (Hirotaka Shimasawa)
04/12/1961
茶風林
Vero nome: Hirotaka (弘隆) Shimasawa (嶋澤)

DOPPIATORI