Takashi Nagasako
24/02/1964
長嶝 高士

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Pino Pirovano (2)
Andrea De Nisco (2)
PADRE DI KATE
1998
YAGI, Consiglio della Kirihara (ep.10)
2001
JIDANBŌ IKKANZAKA
2004