Yūji Ueda
15/06/1967
うえだ ゆうじ
Vero nome: Yūji (祐司) Ueda (上田)

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
Daniele Raffaeli (3)
Claudio Ridolfo (2)
Massimiliano Alto (2)
HONŌ (adulto)
1997
BROCK (Takeshi)
1997
HOROHORO USUI
2021
KAKYO KUDUKI
2001
SORA INOUE
2004
UENO TSUYOSHI
2000
BLANKA (ep. 1.14)
2018